project VERBONDENHEID

Nieuw “Klasdoorbrekende buddy-methodiek” Het Preventief Anti Pest programma voor het onderwijs.

Onze school heeft steeds al bijzondere aandacht gehad voor de pestproblematiek. Tot op heden hebben we steeds met veel inzet pestproblematieken aangepakt en getracht oplossingen te bieden, vaak met succes maar soms ook niet.

Maar we zitten natuurlijk niet stil en hebben samen met ‘CENTRAALMELDPUNTPESTEN.ORG’ een nieuw concept uitgewerkt om nog beter pesten aan te pakken. PREVENTIE is hier het sleutelwoord!

Over pesten en plagen:

Onze visie hierop is dat plagen pesten wordt op het moment dat je zelf niet meer om het geplaag kunt lachen en het een akelig en vervelend gevoel geeft. Op het moment dat je zegt dat degene hiermee moet stoppen en hij of zij doet dit niet en gaat maar door, dan is jouw persoonlijke grens bereikt en weet je dat het om pestgedrag gaat.

Hoe werkt ons nieuwe concept:

 • Per klas worden groepjes van 2 of 3 leerlingen gevormd.
 • Over de klassen heen worden van deze duo’s of trio’s 10 groepen (diernaam) gevormd met leerlingen van verschillende klassen.
 • Zo krijgen we dus 10 groepen met leerlingen van het 1ste tot het 6de
 • Deze 10 groepen gaan meermaals per schooljaar samen dingen ondernemen tijdens klasdoorbrekende activiteiten geleid door de leerkrachten.
 • 2 leerlingen van het 6de leerjaar zijn telkens kapitein van een groep. Bij hen kunnen de andere groepsleden terecht als er problemen optreden.
 • De kapiteins fungeren als groepsverantwoordelijke en als brug met 3 leerkrachten die de rol van bemiddelaar of luisterend oor opnemen.
 • Deze 3 leerkrachten vormen de connectie met de zorgcoördinator en de directeur.
 • De zorgcoördinator stelt indien nodig een begeleiding op.

Doel:

 • We nemen kinderen die het gevoel hebben gepest te worden altijd serieus!
 • We luisteren goed naar wat er gebeurt en gebeurd is!
 • We bieden hulp om het verhaal duidelijk te maken!
 • We geven aan dat het vervelend is dat iemand zich in deze ellendige situatie bevindt!
 • We zoeken samen naar een manier om hulp te bieden!
 • We belonen de groepen die het concept goed toepassen!
 • We creëren verbondenheid over de leeftijden heen!
 • We gaan preventief te werk!

 

Wij denken dat we hiermee een vernieuwende aanpak bieden ten aanzien van pesten en hopen uiteraard op een goede samenwerking met alle kinderen, ouders en personeel van onze school.

Ouders blijven natuurlijk altijd welkom op school indien zij pestproblematieken waarnemen bij hun kind. Wij vertrouwen erop dat ouders niet aarzelen om een melding te doen!

Ook kan je steeds een melding doen op ‘www.centraalmeldpuntpesten.org’, onze partner als het over pesten gaat.

Wij engageren ons om met iedere melding aan de slag te gaan!

 

Wees positief,

Wees jezelf,

 

Directie en leerkrachten,

DSC_0028 DSC_0031 DSC_0037 DSC_0039 DSC_0050 DSC_0059 DSC_0067 DSC_0076 DSC_0080 DSC_0083

Geplaatst in Schoolnieuws.