VCLB

Vrij centrum voor leerlingbegeleiding – VCLB

Voor je rechten en plichten bij het VCLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het VCLB. Het VCLB werkt gratis en discreet.

Naam en adres:

Vrij CLB Limburg
afdeling Sint-Truiden
Gazometerstraat 7,  3800 Sint-Truiden
Tel. 011/58 62 10
sinttruiden@vrijclblimburg.be
www.vrijclblimburg.be

De CLB-medewerkers voor onze school zijn:

Schoolarts: Evelien Geris
Contactpersoon – onthaalmedewerker: Ellen Lavigne

Openingsuren:

maandag van 8u30 tot 12u30 en van  17u00 tot 19u00
dinsdag en donderdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 17u00
woensdag en vrijdag van 8u30 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00
of na afspraak