// VCLB |

VCLB

Vrij centrum voor leerlingbegeleiding – VCLB

Voor je rechten en plichten bij het VCLB bekijk de infobrochure onderwijsregelgeving punt 2. Je bent verplicht om mee te werken aan medische onderzoeken en bij problematische afwezigheden van het kind (Zie ook engagementsverklaring). Je kan rechtstreeks beroep doen op het VCLB. Het VCLB werkt gratis en discreet.

Naam en adres:

VCLB (Vrij CLB) Zuid-Limburg
afdeling Sint-Truiden
Luikersteenweg 7  3800 Sint-Truiden
Tel. 011/58 62 10
sinttruiden@vclblimburg.be

De CLB-medewerkers voor onze school zijn:

Schoolarts: Lieve Knops
Contactpersoon: Hilde Knaepen

Openingsuren:

maandag van 8u30 tot 12 uur
de andere werkdagen van 8u30 tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur
of na afspraak